Získejte cenné zkušenosti na zahraniční stáži!

Studenti magisterských programů na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE nadále prohloubí znalosti získané během bakalářského studia. Díky odborně zaměřeným předmětům, možnosti vybrat si vedlejší specializaci a příležitosti získat zkušenost na výměnných pobytech i stážích po celém světě jsou absolventi připraveni na úspěšný start kariéry nejen v mezinárodních firmách a institucích.

Vedlejší specializace

Během magisterského studia na fakultě si studenti volí vedlejší specializaci v oblasti, která je jim blízká a na kterou se chtějí zaměřit. Při výběru nejsou studenti omezení pouze hranicemi fakulty, ale mohou využít i nabídky specializací z ostatních fakult!

Vedlejší specializace na FMV

Stáže

Podstatnou a ceněnou součástí magisterského studia je možnost vyjet na akreditovanou stáž! Studenti mají jedinečnou možnost získat cenné pracovní zkušenosti v cizině a rozšířit si obzory - to vše s podporou fakulty.

Stáže na FMV

Výměnné pobyty

Na Fakultě mezinárodních vztahů mají studenti bakalářských i magisterských programů možnost strávit semestr na univerzitě v cizině. VŠE má partnerské školy po celém světě a nabídka je tak opravdu pestrá.

Partnerské školy

Studenti navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie mají nově dokonce povinnost získat zahraniční zkušenost (a to buď ve formě semestrálního výměnného pobytu v zahraničí nebo formou absolvování odborné praxe či stáže v zahraničí)

Pošli svou přihlášku ještě dnes! Přihlašování končí 30. dubna 2018.

Jak to vidí studenti?

Jindřich Henzl – Mezinárodní obchodjindrich_henzl

FMV VŠE mi dala možnost obklopit se inspirativními lidmi, a to nejen během vyučovaní, ale i ve volném čase během nespočtu večerů strávených na zajímavých přednáškách či workshopech nejrůznějšího zaměřeni, které mi velmi pomohly v osobním rozvoji. Jako jednu z největších přidaných hodnot FMV vnímám možnost vyjet na stáže a výměnné pobyty do nejrůznějších koutů světa. Hlavně stáže v zahraničí mi daly opravdu hodně, a to nejen profesně díky velmi přínosným získaným zkušenostem, ale i lidsky, jelikož se v cizí zemi člověk o sebe musí postarat úplně sám. Studium na FMV VŠE byla nejlepší volba mého života!


2016-11-21T13:09:25+00:00
Jindřich Henzl – Mezinárodní obchod FMV VŠE mi dala možnost obklopit se inspirativními lidmi, a to nejen během vyučovaní, ale i ve volném čase během nespočtu večerů strávených na zajímavých přednáškách či workshopech nejrůznějšího zaměřeni, které mi velmi pomohly v osobním rozvoji. Jako jednu z největších přidaných hodnot FMV vnímám možnost vyjet na stáže a výměnné pobyty do nejrůznějších koutů světa. Hlavně stáže v zahraničí mi daly opravdu hodně, a to nejen profesně díky velmi přínosným získaným zkušenostem, ale i lidsky, jelikož se v cizí zemi člověk o sebe musí postarat úplně sám. Studium na FMV VŠE byla nejlepší volba mého života!

Michaela Ptáčková – Mezinárodní politika a diplomaciemisa_ptackova2

Moje rozhodnutí studovat diplomacii na FMV začalo velmi jednoduše - zájmem o cizí jazyky a světové dění, postupně jsem však začala objevovat další a další možnosti naší fakulty, které mě utvrdily v tom, že všechno jde, když se chce, protože FMV vám prostě pomůže! Členství ve studentské organizaci Junior Diplomat Initiative, účast a organizace doplňujících přednášek, workshopů či studijních cest, dále pobyt na letní škole v Číně, pracovní stáž v oboru nebo semestrální výměnný pobytu v zahraničí se tak díky FMV staly realitou. Poznala jsem spoustu skvělých lidí a míst, které budou navždy vzpomínkou na má vysokoškolská studia!

2017-01-19T11:08:51+00:00
Michaela Ptáčková – Mezinárodní politika a diplomacie Moje rozhodnutí studovat diplomacii na FMV začalo velmi jednoduše - zájmem o cizí jazyky a světové dění, postupně jsem však začala objevovat další a další možnosti naší fakulty, které mě utvrdily v tom, že všechno jde, když se chce, protože FMV vám prostě pomůže! Členství ve studentské organizaci Junior Diplomat Initiative, účast a organizace doplňujících přednášek, workshopů či studijních cest, dále pobyt na letní škole v Číně, pracovní stáž v oboru nebo semestrální výměnný pobytu v zahraničí se tak díky FMV staly realitou. Poznala jsem spoustu skvělých lidí a míst, které budou navždy vzpomínkou na má vysokoškolská studia!

Petra Tomková – Mezinárodní obchodpetra_tomkova

Na FMV jsem absolvovala bakaláře a za chvíli snad získám i inženýrský titul a popravdě nemůžu říct, jestli FMV naplnila má původní očekávání, ale jedno vím jistě, a to, že mi přinesla mnohem víc. Kromě nespočtu praktických, ale i nepraktických znalostí a dvou let strávených v zahraničí mě hlavně obohatila o širokou škálu kontaktů, které jsou nesmírně důležité v jakémkoli dalším pracovním i osobním životě, přinesla mi kamarády, kterých si moc vážím, a v neposlední řadě mi otevřela oči. Dnes vím, jakým směrem se chci ubírat a především, co je pro mě důležité nejen v businessu, ale i na ostatních úrovních mého života.

2017-02-12T18:10:12+00:00
Petra Tomková – Mezinárodní obchod Na FMV jsem absolvovala bakaláře a za chvíli snad získám i inženýrský titul a popravdě nemůžu říct, jestli FMV naplnila má původní očekávání, ale jedno vím jistě, a to, že mi přinesla mnohem víc. Kromě nespočtu praktických, ale i nepraktických znalostí a dvou let strávených v zahraničí mě hlavně obohatila o širokou škálu kontaktů, které jsou nesmírně důležité v jakémkoli dalším pracovním i osobním životě, přinesla mi kamarády, kterých si moc vážím, a v neposlední řadě mi otevřela oči. Dnes vím, jakým směrem se chci ubírat a především, co je pro mě důležité nejen v businessu, ale i na ostatních úrovních mého života.

obory

Který studijní obor je pro Tebe ten pravý?

Mezinárodní obchod

Mezinárodní politika a diplomacie

Cestovní ruch

Evropská integrace

Podnikání a právo

Politologie

Proč právě Mezinárodní obchod?

Obor Tě připraví na práci v multikulturním prostředí. Osvojíš si pokročilé znalosti světové ekonomiky a díky předmětům jako Mezinárodní management nebo Právo v mezinárodním obchodě získáš komplexní přehled o byznysu v nadnárodním měřítku. Obor je navíc oceněn prestižní mezinárodní akreditací EPAS.

Jaké bude Tvé uplatnění?

Práci najdeš především v mezinárodních firmách v oblasti prodeje, HR či financí – oblast uplatnění bude záviset i na Tebou zvolené profilaci. Uplatníš se také v mnoha mezinárodně orientovaných institucích.

Více informací

Proč právě Mezinárodní politika a diplomacie?

Studium předmětů zaměřených na mezinárodní vztahy, mezinárodní právo i současnou globální situaci Ti poskytne ucelený pohled na tuto oblast a Ty se tak budeš velmi dobře orientovat v celosvětové i evropské politice a souvislostech, které ji ovlivňují.

Jaké bude Tvé uplatnění?

Jako absolvent tohoto oboru najdeš uplatnění jako kariérní diplomat, expert v oblasti mezinárodních vztahů či zaměstnanec v řadě vládních i nevládních mezinárodních organizacích.

Více informací

Proč právě Cestovní ruch?

Prohloubíš své znalosti v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím předmětů jako Hotelový management či Mezinárodní cestovní ruch. V rámci studia budeš mít možnost užší profilace, která pro Tebe bude konkurenční výhodou na trhu práce.

Jaké bude Tvé uplatnění?

Po absolvování oboru Cestovní ruch najdeš uplatnění na manažerských pozicích ve firmách orientovaných právě na tuto oblast ekonomiky a budeš mít také znalosti pro založení vlastního podniku.

Více informací

Proč právě Evropská integrace?

Pokud chceš v budoucnu spojit kariéru s Evropskou unií, tenhle obor je to, co hledáš. V rámci něj se specializuješ na oblast hospodářské politiky EU, podnikání na jejím vnitřním trhu a také na evropskou politickou a právní integraci.

Jaké bude Tvé uplatnění?

Jako absolvent oboru se uplatníš v orgánech EU, ve firmách působících na trzích s vlivem Evropské unie či ve státní sféře, a to na výkonných i manažerských pozicích.

Více informací

Proč právě Právo a podnikání?

Pokud se zajímáš o obě tyto oblasti, magisterský obor Podnikání a právo je správnou volbou. V oblasti práva se zaměříš na právo obchodní či práva kapitálového trhu, v oblasti ekonomie pak dále prohloubíš své dosavadní znalosti.

Jaké bude Tvé uplatnění?

Díky komplexním znalostem z oblasti práva a ekonomie rozšířeným o poznatky z Tebou zvolené vedlejší specializace se uplatníš například jako ekonomický poradce, auditor či odhadce majetku.

Více informací

Proč právě Politologie?

Cílem oboru je připravit odborníky s přehledem o globální politické situaci i politických teoriích v kombinaci s ekonomickými znalostmi.

Jaké bude Tvé uplatnění?

Po vystudování se můžeš uplatnit ve státní i soukromé sféře coby politický analytik či konzultant, zaměřit se však můžeš i na akademickou sféru.

Více informací

Obory vyučované v angličtině

Studuj v angličtině a získej novou perspektivu!
EGEI

Master of Arts in Economics of Globalisation and European Integration

IDS

International and diplomatic studies

IB

International Business – Central European Business Realities

Přijímací řízení

Co Tě čeká u přijímaček?

V rámci přijímacího řízení na Fakultu mezinárodních vztahů absolvuješ test z ekonomie, odborného předmětu a jednoho cizího jazyka. Z každého z nich můžeš dosáhnout maximálně 1000 bodů.Kdy přijímačky proběhnou?

Přijímací zkoušky se konají 28. a 29. června 2018 v areálu Vysoké školy ekonomické na Žižkově.Náplň testů z ekonomie a cizího jazyka

Zajímá Tě, co z ekonomie budeš potřebovat u přijímaček? Tady najdeš okruhy otázek. Co čekat od testu z cizího jazyka se dozvíš zde.Podmínky pro přijetí

Přijat může být pouze ten uchazeč, který již úspěšně ukončil alespoň bakalářský stupeň studia. Úspěšný uchazeč splní bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů. Podrobnosti (nejen) k podmínkám přijetí zde.


Podmínky pro přijetí do anglicky vyučovaných oborů jsou odlišné, bližší informace najdeš na příslušných webových stránkách.


Absolventům bakalářských studijních programů FMV může být přijímací zkouška prominuta za podmínek stanovených Opatřením děkan a k přijímacímu řízení do navazujících magisterských programů.

Facebook

Sleduj nás na Facebooku a neunikne Ti nic důležitého!
facebook_fmv

Pošli svou přihlášku ještě dnes! Přihlašování končí 30. dubna 2018.